Sponsorlar
İletişim Sponsoru

Konferans Fotoğrafları için tıklayınız

Ulaşım Bilgileri


İKÜ'ye deniz yoluyla, toplu taşıma, özel araç ya da servisle ulaşım bilgileri için ulaşım sayfasını ziyaret ediniz.

Bildiriler


Konferansta sunulacak bildiriler, teknik bildiriler ve deneyim bildirileri olarak iki grupta düşünülebilir. Teknik bildiriler özgün araştırma ve uygulama çalışmalarını içermelidir. Deneyim bildirileri ise yazılım mimarisi araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım ürününün geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları kapsamalıdır.

Kayıt


Konferansa katılım ücretsizdir, ancak kayıt olmak için kayıt sayfasındaki formu doldurmanız gerekmektedir.

Amaç ve KapsamKonferans yalnızca yazılım mimarisi ve ilgili konuları içermektedir ve Türkiye’de yazılım mühendisliği konusu ile ilgili pratisyenleri ve akademisyenleri, her yönüyle yazılım mimarisi ile ilgili deneyim, sonuç ve fikir paylaşımı yapmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Yazılım mimarisi tasarımı ile ilgili bu konferansın temel hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

Yazılım mimarisi tasarımı bilincini geliştirmek


Temel hedef, Yazılım Mühendisliği için bir anahtar kavram olan bu alanı geliştirmektir. Bu hedefi desteklemek üzere konferansın başlangıcında yazılım mimarisi tasarımının değişik konuları ile ilgili seminerler verilerek başlangıç düzeyinde olduğu gibi ileri düzeyde de konuşmalar yapılacaktır.

Yazılım mimarisi tasarımı konusunda araştırma ve eğitimi özendirmek


Yazılım mimarisi tasarımı araştırma ve eğitimini hareketlendirmeyi ummaktayız. Araştırmacılar, fikirlerini sunma ve paylaşma ortamı bulacaklardır. Eğitimciler ise derslere eklenmek üzere yazılım mimarisi tasarımında önemli olan konuları bulacaklardır.

Yazılım mimarisi tasarımının uygulanmasını özendirmek ve tartışmak


Yazılım mühendisliği ve yazılım geliştirme, Türk toplumunda bir anahtar rol üstlenmek üzeredir. Geçen on yıl zarfında ciddi uluslararası rekabet kabiliyeti olan bir çok saygın yazılım kuruluşu ortaya çıktı. Bu şirketlerin genelde uluslararası yazılım mühendisliği camiası ile bir uyum sağladığı gözlemlenmektedir. Bu konferans ile yazılım mimarisi tasarımı konusunda bir durum değerlendirmenin oluşturulabileceğini umuyoruz. Düzenlenecek olan bu konferans, endüstrideki en son gelişmeleri temsil etmek ve ayrıca belirlenmiş problemler ve çözümlerini de öne çıkarmak için bir fırsat oluşturacaktır.
Tam metin bildiri gönderimi

Katılımcılar en fazla on sayfalık Türkçe bildirilerini, bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında hazırlayarak, Easychair konferans yönetim sistemi sayfası aracılığı ile sisteme yükleyebilirler.

Değerlendirme sonuçları ilanı

Değerlendirmeler en az 3 hakem ile gerçekleştirilecek olup, çoğunluğun olumlu görüşü ile kabul edilecektir.

Basıma hazır bildiri gönderimi

Bildiri yazım kurallarına göre hazırlanmış olan kabul edilmiş bildiriler, DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi özel sayısında yayınlanacaktır.

Konferansın başlangıcı

Konferansın İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Ataköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olup, eşzamanlı olarak da ululararası ECSA'16 konferansını ile yürütülecektir.

Bilimsel katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkürler ederiz.

Poster