Bildiri Gönderme


Bildirilerin Türkçe olarak formatına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Bildiri gönderimi için, EasyChair konferans sistemi kullanılacaktır. Bildiri gönderilmesinden önce sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Her bildiri en az 3 program komitesi üyesi tarafından incelenecektir. Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur. Kabul edilen bildiriler Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi * özel sayısında yayınlanacaktır.
Bildiriler hazırlanırken aşağıdaki şablon ve yazım kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Örnek Şablon
Yazım Kuralları
Hakem Raporu

Bildiriler en çok 10 sayfa olacak şekilde ve PDF formatında gönderilmelidir. Endüstri deneyim bildirilerin uzunluğu 6 sayfadır. Bildirilerin 23 Mayıs 2016 10 Temmuz 2016 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri Gönder


*Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi'nde taranmaktadır.
Sponsorlar
İletişim Sponsoru